Νεκταρία Καψαλά

Η Νεκταρία Καψαλά ολοκλήρωσε τις σπουδές της στην Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ρέθυμνο). Πιστεύει ότι η Οπτική Εθνογραφία ως μεθοδολογία και ως μέσο διεπαφής με τους ανθρώπους είναι ένας νέο αλλά πραγματικά ενδιαφέρον πεδίο μελέτης. Η Νεκταρία ενδιαφέρεται κυρίως για το σώμα, τη σωματοποίηση και την ταυτότητα και πώς γίνονται αντιληπτά από διαφορετικούς πολιτισμούς, θεσμούς και κοινωνίες.