Κυνήγι του Λιονταριού με το Τόξο

Οι κυνηγοί Σονγκάι είναι οι μόνοι που έχουν το δικαίωμα να σκοτώσουν ένα λιοντάρι. Από το 1957 ως το 1964, ο Ζαν Ρους ακολουθεί τους κυνηγούς από την περιοχή Γιατακάλα και κινηματογραφεί τα επεισόδια του κυνηγιού αυτού, όπου η τεχνική και η μαγεία είναι αδιάσπαστα συνδεδεμένες. Μετά το κυνήγι, οι άνδρες διηγούνται στα παιδιά την ιστορία του gaway gawey, του υπέροχου κυνηγιού λιονταριών.

Jean Rouch

Ο Jean Rouch είναι ένας από τους πιο σημαντικούς ανθρωπολόγους και εκπρόσωπους του εθνογραφικού κινηματογράφου, ο οποίος επίσης συνέβαλε καθοριστικά στην εξέλιξη του Γαλλικού Νέου Κύματος και του cinéma vérité. Με το πλουσιότατο έργο του, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου γυρίστηκε στην Αφρική, διεύρυνε τα όρια του εθνογραφικού ντοκιμαντέρ και έθεσε τις βάσεις για την δημιουργία του ethnofiction, που θόλωσε τα όρια ανάμεσα σε ντοκιμαντέρ και μυθοπλασία