Τελευταίοι Πιονέροι

Στην πρώην Γιουγκοσλαβία, τα παιδιά μυούνταν στο κίνημα των «πιονέρων» στο πλαίσιο της ιδεολογίας της Ένωσης για «Ενότητα και της Αδελφότητα». Στην δεκαετία του ’90, άλλες αξίες εισέβαλαν στην πρόσφατα ανεξάρτητη Δημοκρατία της Σλοβενίας. Πώς έγινε αισθητή η μετάβαση αυτή από την τελευταία γενιά του κινήματος; Με μια προσέγγιση στη μνήμη, η ταινία ανακατασκευάζει το τελετουργικό του να γίνεις «πιονέρος», ενώνοντας συνεντεύξεις, αρχειακό υλικό και την κουλτούρα του τελετουργικού όπως ρούχα, φυλλάδια, τραγούδια και όρκοι. Ενώ οι τελευταίοι «πιονέροι» ανακαλούν την εποχή τους στην πρώην Γιουγκοσλαβία, αναλύουν επίσης την κατάσταση στην σύγχρονη Σλοβενία. Η ταινία επικεντρώνεται στη «γιουγκονοσταλγία», την άνοδο του καπιταλισμού, το χτίσιμο ενός έθνους, τη μνήμη και το τελετουργικό.

Daniela Rodrigues

Η Daniela Rodrigues είναι ανθρωπολόγος από την Πορτογαλία. Τα ενδιαφέροντά της περιλαμβάνουν τον υλικό πολιτισμό και τη μνήμη, καθώς και την απεικόνιση της πραγματικότητας μέσα από εθνογραφική έρευνα, κινηματογραφικά ντοκιμαντέρ και σχέδια. Είναι διδακτορική υποψήφια στην Ανθρωπολογία, εστιάζοντας στον Υλικό Πολιτισμό και την μετανάστευση στην Πορτογαλία.