Αναμονές

Ο Στέφανος Παπαδάς (οπτικοακουστικός καλλιτέχνης), η Άντρη Τσιουτή (αρχιτέκτονας), ο Μιχάλης
Χαραλάμπους (εικαστικός) και ο Γιώργος Στυλιανού (οπτικοακουστικός καλλιτέχνης) συνεργάστηκαν για
τη δημιουργία του ντοκιμαντέρ «Αναμονές», στο οποίο εξετάζεται η κοινωνιολογική διάσταση των
σκουριασμένων ράβδων που ξεπροβάλλουν από τις ταράτσες των κυπριακών σπιτιών «για μελλοντική
χρήση». Αν και στην πλειοψηφία τους δεν εκπληρώνουν ποτέ τον αρχικό σκοπό για τον οποίο
προορίστηκαν, η ύπαρξή τους θεωρήθηκε πάντα δεδομένη με τέτοιο τρόπο που σήμερα περνούν
απαρατήρητες. Ο τεχνικός όρος αυτών των ράβδων, «αναμονές», οδηγεί σε ερωτήματα που σχετίζονται
με τους οικογενειακούς δεσμούς και σχέσεις στη μικρή κοινωνία της Κύπρου, όπου οι γονείς επιθυμούν
να εξασφαλίσουν ένα σπίτι για τα παιδιά τους πάνω από το δικό τους.

Stephanos Papadas

Ο Στέφανος Παπαδάς είναι οπτικοακουστικός καλλιτέχνης, η δουλειά του οποίου επικεντρώνεται στο video art, τις εγκαταστάσεις, τη φωτογραφία και τη σκηνοθεσία. Στις «Αναμονές», συνεργάστηκε με την Άντρη Τσιουτή ,αρχιτέκτονα, η δουλειά της οποίας επικεντρώνεται σε ζητήματα μνήμης, τοπίου, πολιτιστικής κληρονομιάς και καλλιτεχνικών σπουδών με κοινωνικές προεκτάσεις, τον Μιχάλη Χαραλάμπους, εικαστικό καλλιτέχνη που διερευνά ποιητικές αφηγήσεις στο αστικό και φυσικό πλαίσιο και τον Γιώργο Στυλιανού, οπτικοακουστικό καλλιτέχνη που στοχεύει να πραγματοποιήσει το καλλιτεχνικό του όραμα χρησιμοποιώντας μουσική και ήχο.