Δημήτρης Γκούβης

Ο Δημήτρης Γκούβης είναι εκπαιδευτικός στην Τεχνική Τουριστική Εκπαίδευση και Επαγγελματική Κατάρτιση, και έχει πάρει μέρος στην έρευνα και παραγωγή ενός ταξιδιωτικού ντοκιμαντέρ.