Φωτογραφία και Ανθρωπολογία

Το Ethnofest στις Φωτογραφικές Συναντήσεις Κυθήρων