Πρώτη κινηματογραφική παραγωγή για το Ethnofest!

29/09/16

Η Ανθρωπολογική Εταιρεία Αθηνών αποφάσισε να εμπλακεί στην κινηματογραφική παραγωγή που σχετίζεται με τις κοινωνικές επιστήμες. Μια πρώτη απόπειρα σε αυτήν την κατεύθυνση είναι ο συντονισμός και η παραγωγή του κινηματογραφικού ντοκιμαντέρ «Living with Hard Times» για το EU FP7 Πρόγραμμα Livewhat (http://www.livewhat.unige.ch/).

Το πρότζεκτ είναι μια ερευνητική συνεργασία μεταξύ ακαδημαϊκών από πανεπιστήμια στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Πολωνία, την Ισπανία, την Σουηδία, την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η έρευνα «στοχεύει στο να παράσχει βασισμένη σε ευρήματα γνώση για την αντοχή των πολιτών σε καιρούς οικονομικών κρίσεων, η οποία θα βοηθήσει στην δημιουργία πιο αποτελεσματικών αντιδράσεων στην τακτική αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών τέτοιων κρίσεων. Εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν αντιδράσει στην κρίση, η οποία, με διαφορετικό βαθμό έντασης σε διαφορετικές χώρες, χτύπησε την Ευρώπη από το 2008, αλλά και το πώς αντιμετωπίζουν οικονομικές κρίσεις και τις συνέπειές τους πιο γενικά».

Η ταινία, που βρίσκεται στο στάδιο του post-production, θα αναδείξει μερικά από τα πιο σημαντικά ευρήματα της μελέτης, μέσω συνεντεύξεων και άλλου υλικού που θα προκύψει σε κάθε μία χώρα.

Η διαδικασία του συντονισμού των διαφορετικών ομάδων όσον αφορά την παραγωγή του βίντεο, καθώς και το απαιτητικό καθήκον της ενσωμάτωσης τόσο διαφορετικού υλικού σε μια ουσιαστική αφήγηση ενός μεσαίου μήκους φιλμ έχουν αποδειχθεί πολύ δημιουργικοί τρόποι εφαρμογής των γνώσεων που έχουμε συγκεντρώσει μέσα στα χρόνια. Πιστεύουμε ότι ο κινηματογράφος μπορεί να είναι ένα γεμάτο δύναμη μέσο για έρευνα και διδασκαλία στις κοινωνικές επιστήμες, και θεωρούμε την ευκαιρία αυτή, όπως και τους άλλους μας πειραματισμούς με την κινηματογραφική παραγωγή (όπως δηλαδή το summer school που διοργανώνουμε) ως ουσιαστικούς τρόπους να αναδεικνύουμε και να υποστηρίζουμε την χρήση οπτικοακουστικού υλικού.