Το Ethnofest στο Amorφous Summer Camp - ALIEN Project

Σεμινάριο για την ιστορία του εθνογραφικού κινηματογράφου και τρεις προβολές

Φωτογραφία και Ανθρωπολογία

Το Ethnofest στις Φωτογραφικές Συναντήσεις Κυθήρων

Summer School 2017

Almost here!

Call for Films

Filming Labour and Precarity

Call for films